Ostravská šachová škola Ostravské šachové září 2014 MČR mládeže v rapid šachu 2014Ostravská šachová škola


Projekt: Projekt Ostravské šachové školy nabízí dětem a mládeži na Ostravsku možnost věnovat se rozvoji svých šachových dovedností. Děti se účastní výuky na tréninkových hodinách v centru Ostravské šachové školy nebo na spolupracujících ZŠ a SŠ v Ostravě, soutěží v dětských turnajích v Ostravě a okolí nebo i v zahraničí, nebo měří své síly v turnajích s dospělými šachisty.
Cílem projektu je vytvoření zázemí pro rozvoj šachu na ostravských základních a středních školách, nabídnutím kvalitního, zábavného a smysluplného využití volného času dětem těchto škol spojeného s rozvíjením jejich mentálních schopností. Nabízíme žákům základních škol zajímavou možnost, jak využít svůj volný čas, hrát si a přitom trénovat svůj mozek. Projekt nabízí šanci i pohybově nenadaným jedincům, jak se vyrovnat svým vrstevníkům nebo je i porážet. V rámci základních a středních škol a družin na Ostravsku budujeme a vedeme šachové kroužky. Umožňujeme tak školákům po vyučovací době trénovat šachy se spolužáky a jednou či dvakrát týdně pak formou krátkých šachových lekcí zvyšujeme jejich šachové znalosti a dovednosti. Využíváme přirozené dětské soutěživosti v rámci meziškolních turnajů na Ostravsku, vytváříme školní šachové týmy, které mezi sebou soupeří.
Nejnadanější žáci se účastní intenzivnějších tréninků v tréninkovém centru Ostravské šachové školy pod vedením zkušených trenérů, mimo jiné např. mezinárodního mistra Lukáše Klímy, bývalého trenéra české ženské reprezentace.
Školy: Spolupracující školy, ve kterých vedeme kroužky pro děti:
  • ZŠ Ostrava, Ostrčilova
  • ZŠ Ostrava, Zelená
  • ZŠ Ostrava, Proskovice
Turnaje: Organizace jednodenních turnajů na území města Ostravy pro dětské i dospělé šachisty ve zrychleném šachu:
10.12.2015přebor čtyřčlenných družstev ZŠ okresu Ostrava (1. stupeň ZŠ)
místo konání: ZŠ Zelená
18.12.2015přebor čtyřčlenných družstev ZŠ a SŠ okresu Ostrava (2. stupeň ZŠ a 1. stupeň víceletých gymnázií)
místo konání: gymnázium Matiční
18.12.2015přebor čtyřčlenných družstev SŠ okresu Ostrava (SŠ a 2. stupeň víceletých gymnázií)
místo konání: SPŠ Kratochvílova
27.2.2016turnaj K-TRIO Open
místo konání: Kulturní dům K-TRIO, Ostrava-Hrabůvka
9.4.2016turnaj Polanka Open
místo konání: Dělnický dům Polanka nad Odrou
5.5.2016přebor žáků ostravských ZŠ a SŠ
místo konání: Kulturní dům města Ostravy